Korisnički servis: Registrujte se
kvalitet.png

Upravljanje kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom u Neltu baziran je na procesnom pristupu i težnji ka konstantnom unapređenju. Sve aktivnosti koje sprovodimo koncipirane su prema PDCA (plan–do–check–act) ciklusu, što znači da su sistematizovane, planske i da za svaku od njih postoji analiza nakon realizacije, kao i mjere usmjerene ka poboljšanju procesa. Implementacijom HACCP sistema prema zahtjevima Codex Alimentariusa, potvrdili smo opredjeljenost ka potpunom ispunjenju zahtjeva korisnika i regulative, kao i liderskoj poziciji na tržištu.