Korisnički servis: Registrujte se

Dostava

Roba se kupcima isporučuje flotom koju čini preko 50 vozila od 1 do 24 tone, različitih temperaturnih režima. Sva vozila su opremljena GPS uređajima, a organizacija, kontrola i praćenje cjelokupnih transportnih i dostavnih ruta se vrši pomoću savremenog softverskog rješenja za organizaciju i optimizaciju transporta. Rutiranje dostave za kompletnu dostavnu flotu se vrši kroz softver za dinamičko rutiranje (Sky Track, dobavljač Artronic), sistem koji dobija podatke iz ERP-a (SAP), na osnovu kojih se izračunavaju optimalne dostavne rute. Dinamički sistem rutiranja podatke o dostavnim rutama prenosi preko ERP-a u softver za skladišno poslovanje WMS Gold u kojem se

dalje vrši odvajanje robe za dostavu. Dostavna vozila su opremljena PDA uređajima koji omogućavaju vozaču detaljan pregled svih parametara vezanih za dostavu: detalji rute, pregled otpremnica, statusi dostavnih zadataka, navigacija prema planu dostave.

 

Kontakt:

Email:  lspbih@nelt.com
Tel: +387 57 318 965

www.neltlsp.com